Cultura

Espectacular fortificació medieval a Granera

El Castell de Granera està construït sobre un penyal al segle XI

El Castell de Granera és fortificació medieval. El castell està construït sobre un penyal i va ser erigit principalment al segle XI, tot i que es creu que alguns elements del castell roquer poden ser anteriors.

El castell té una planta quadrada i una torre circular a cada cantonada. A l’interior, es poden observar algunes dependències amb voltes i altres sense sostre. El barri del Castell es troba als peus del castell, al costat sud.

El castell de Granera és un bé cultural d’interès nacional declarat per un decret el 22 d’abril del 1949 i publicat al BOE el 5 de maig del mateix any. Això significa que és un edifici important des del punt de vista històric i arquitectònic, i que està protegit per llei per garantir la seva preservació per a les generacions futures.

És interessant saber que el castell de Granera ha estat consolidat i refet pels seus propietaris actuals per preservar-lo i protegir-lo de la degradació que va patir al llarg dels anys. La seva planta irregular és una característica que el fa únic i s’adapta al relleu de la roca on està assentat.

Els elements constructius, com els arcs en gradació, són interessants i són testimonis de la tècnica constructiva de l’època en què es va erigir el castell. El fet que la part de ponent tingui fragments d’obra més antiga amb paraments d’opus spicatum és una indicació que el castell podria tenir orígens encara més antics.

La capella de Santa Maria és un dels punts destacats de l’interior del castell i és una mostra de la renovació que va patir el castell durant l’edat moderna. Tot i això, l’estat ruïnós del conjunt del castell és evident i va necessitar d’un intent de reconstrucció durant la dècada dels setanta del segle XX.

Malgrat que l’intent de dedicar el castell a hostatgeria no va prosperar, la part del sector nord que va ser refeta és una mostra de la importància que té la preservació del patrimoni arquitectònic i històric per a les generacions futures.

El castell va pertànyer a diverses famílies nobles al llarg de la història, com els Planella, els Despalau i els Amat. A finals del segle XVI va ser venut als Despalau, i posteriorment esdevingué la seu de la baronia de Granera per concessió de Felip IV de Castella el 1643.

Després que la família de Planella es fes amb el castell, el títol i la propietat del mateix van passar successivament a través de diverses aliances matrimonials a les famílies Amat i Castellbell.

Actualment, el títol nobiliari i la propietat del castell estan en mans del Marquès de Castellbell. Fins als anys 60 del segle passat, el castell va restar dins del patrimoni d’aquestes famílies, però va ser venut a un particular. Aquest particular el va revendre a una família de Sabadell, que encara en té la propietat des del 2011.

Related Articles

Back to top button